Một nghiên cứu mới đã cảnh báo, những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia (NAFLD) có…
Đăng tại mục Thông tin sức khỏe